Programska aplikacija "Floccus"

Programska aplikacija "Floccus" namjenjena je za integraciju postojećih programskih rješenja u smislu centraliziranog upravljanja vremenom, resursima, financijama i zadaćama.